Ζώντας με μιά σοβαρή ασθένεια

Μια σοβαρή ασθένεια, όπως ο καρκίνος, η σκλήρυνση κατά πλάκας, ή η καρδιακή/νεφρική ανεπάρκεια, μπορούν να έχουν συνέπειες σε σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής σας.

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε:

• πως μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα σωματικά συμπτώματα που είναι πιθανό να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ασθένειας ή της αντιμετώπισής της.
• ποιες είναι οι συναισθηματικές επιπτώσεις της διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας και πως μπορείτε να τις διαχειριστείτε.
• πως μπορείτε να μιλήσετε για την ασθένειά σας σε οικογένεια και φίλους, αλλά και στην ιατρική ομάδα που σας παρακολουθεί.