Πρακτική φροντίδα
 
Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι καλούνται να παρέχουν φροντίδα σε κάποιο συγγενή ή φίλο που πάσχει από σοβαρή ασθένεια, δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία των πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν από αυτή τη φροντίδα.
 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει αισθήματα αβεβαιότητας και άγχους.
 
Έχουμε συγκεντρώσει μερικές υποδείξεις και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να παρέχετε πρακτική, καθημερινή φροντίδα στο αγαπημένο σας άτομο και να το βοηθήσετε στις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής, όπως στην κίνηση μέσα στο σπίτι, στο να φάει και να πιει, και στο να πάρει το μπάνιο του.