Παρεχοντας Ανακούφιση 
 
Ανεξάρτητα αν ο συγγενής/φίλος σας έχει ανάγκη από βοήθεια στις καθημερινές του/της δραστηριότητες και στην πρακτική του/της φροντίδα, θα ωφεληθεί, όμως, πραγματικά από τις απλές τεχνικές, τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε για να βελτιώσετε την άνεσή και το αίσθημα ευεξίας του/της, όπως του μασάζ και των τεχνικών χαλάρωσης.